kompatibilitet

Oversigt over udsendte indlæg om WordPress set med professionelle øjne.
Hvordan fungerer tingene bedst, hvad skal man sætte øverst på todo-listen?