Wordpress versioner kontrolpanel

11 vigtige WordPress milestene

2003 - Første WordPress frigivet

Tilbage i 2003 blev den første officielle version af WordPress udgivet, da Matt Mullenweg og Mike Little lagde en forgrening af bf2/cafelog ud til download.

2004 - Plugin system etableres

Den største styrke ved WordPress er fleksibiliteten og den skyldes i allerhøjeste grad den tidligere etablering af et modulbaseret pluginsystem.

I dag er der over 50.000 gratis plugins i det officielle bibliotek, der på sin måde kan lave større eller mindre ændringer til en standard WordPress. 

2004 - GNU License

WordPress er fuldstændig Open Source og vil altid være det på grund af GNU licensen. GNU GPL er en gratis software licens, der vil tillade enhver at tilpasse, dele og bruge WordPress til evig tid. Derfor kan en udvikling i WordPress ikke gå tabt ved en licensændring.

Fællesskabet er en væsentlig del af WordPress udvikling til et fuldt CMS. Masser af personer verden over udvikler kernen, sikkerheden med mere. Og andre tjekker for sikkerhedsbrister, bugs eller oversætter til hundredvis af sprog.

2004 - 1. opdatering 1.2 Mingus

Version 1.2 var den første større WordPress opgradering, der blandt andet inkluderede det nye pluginsystem.

Der er siden kommet mere end 25 større opdateringer, der alle er navngivet efter en jazzkunstner.

2005 WordPress logo created

Enhver organisation må markedsføre sig selv, og derfor blev det vigtigt med et logo. 

Der var mange versioner på bordet inden det nuværende blev vedtaget, men nu er det et kendt varemærke.

2006 Den første WordCamp

WordCamp er været vigtige for den store vækst for WordPress. Disse større samlinger af WordPressies er med til at styrke fornemmelsen af at være en del af noget større. Og det giver mere lyst til at være med til den videre udvikling af produktet.

I 2017 alene var der 115 WordCamps i 41 lande og 3.193 meetups i  58 lande. 

2008 Nyt kontrolpanel med widgets

Det nuværende kontrolpanel er meget forskelligt fra de første versioner og tak for det. Der er sket mange forbedringer undervejs.

Wordpress versioner kontrolpanel

Vi er kommet langt fra de første versioners kontrolpanel.

2010 WordPress fonden oprettes

Open source er en indgroet del af WordPress og må beskyttes for enhver pris.

For at opretholde åbenheden registrerede Automattic i 2006 varemærker på WordPress, men der var uenighed om, hvem der havde adgang til dem.

Derfor blev der oprettet fuldstændig separat fond, der håndtere alt vedr. varemærket WordPress og de relaterede som WordCamp og flere andre. 

På den måde sikres det, at selvom Automattic skulle blive solgt, vil WordPress forblive frit.

2012 Temaer tilføjes backend

Fleksibiliteten er en kernekvalitet ved WordPress. I mange andre systemer er du begrænset til en mindre mængde variationer af designskabeloner. 

Med WordPress får du adgang til hundredvis af temaer, og kan nemt lave yderligere tilpasninger. Tilføjning af nye temaer direkte fra kontrolpanelet har gjort det endnu mere tilgængeligt for både nybegyndere og eksperter.

2015 REST API integreres

Det er i nørdeafdelingen, men fra version 4.4 blev REST API en integreret del af en standard WordPress. 

Igen handler det om muligheder og fleksibilitet, for med denne tilføjelse er der igen lukket op for hundredvis af nye muligheder.

2018 Gutenberg visual editor

Med version 5 kommer den nye visuelle editor, der endnu engang revolutionerer WordPress.

Funktionerne har hidtil kunnet findes i forskellig plugins, men bliver nu integreret i selve kernen.

Søg

Bliv lidt klogere med Pro tips om WordPress

Bare rolig – vi siger det ikke til nogen!

Indhold