Billeder til slider eller karussel

Visse sliders vil gerne levere indhold fra artikler eller indlæg – eller andre Custom Post Types. Hvad gør man så, hvis man egentlig bare gerne vil vise nogen billeder i en slider?

Jamen, man laver da bare sin egen Custom Post Type og definerer indholdet som man vil have det!

Den opretter en ny type og opsætter admin delen, så der er nem adgang til at oprette og redigere. Desuden indsættes et miniature billed I listevisningen, så man se, hvad der er hvad.

Der bliver lavet et ny billedformat til denne visning, så efterfølgende bør man køre en Regenerate Thumbnails.

Denne kode kan indsættes i dit temas functions.php eller i et separat funktionsplugin.

/* creating custom post type for frontpage slider
* By ellegaard ID - www.eid.dk
*/

add_action('init', 'create_frontpagepic');
function create_frontpagepic() {
$feature_args = array(
'labels' => array(
'name' => __( 'Forsidebilleder' ),
'singular_name' => __( 'Forsidebillede' ),
'add_new' => __( 'Tilføj billede' ),
'add_new_item' => __( 'Tilføj nyt forsidebillede' ),
'edit_item' => __( 'Rediger Forsidebillede' ),
'new_item' => __( 'Tilføj nyt billede' ),
'view_item' => __( 'Vis billede' ),
'search_items' => __( 'Søg forsidebilleder' ),
'not_found' => __( 'Ingen forsidebilleder fundet' ),
'not_found_in_trash' => __( 'Ingen forsidebilleder fundet i skraldespand' )
),
'public' => true,
'show_ui' => true,
'capability_type' => 'post',
'hierarchical' => false,
'rewrite' => true,
'menu_position' => 20,
'supports' => array('title', 'thumbnail')
);
register_post_type('feature',$feature_args);
}
add_filter("manage_feature_edit_columns", "feature_edit_columns");

//* creating admin view */
function feature_edit_columns($feature_columns){
$feature_columns = array(
"cb" => "",
"title" => "Title"
);
return $feature_columns;
}

add_filter('manage_posts_columns', 'add_img_column');
add_action('manage_posts_custom_column', 'manage_img_column', 10, 2);

function add_img_column($columns) {
$columns['img'] = __('Thumbs');
return $columns;
}

function manage_img_column($column_name, $post_id) {
if( $column_name == 'img' ) {
echo get_the_post_thumbnail($post_id, array(200,50));
}
}

Pro tips om WordPress direkte i indbakken ved tilmelding til nyhedsbrevet.

Bare rolig – vi siger det ikke til nogen!

Søg

Bliv lidt klogere med Pro tips om WordPress

Bare rolig – vi siger det ikke til nogen!

Indhold

Bliv opdateret på WordPress

Hvis du vil have alle de fede WordPress tricks og nyheder fra WordPress community direkte i indbakken.